JAK FUNGUJE AIRBAG PŘI PÁDU NA MOTOCYKLU?

blog_airbag_sasa_uvod_DS5_1430.jpg - PSí Hubík

Hrozivý pád Saši Pelikánové při závodu SSP 300 v italském Misanu. Highsider v chumlu dalších jezdců. Jak zafungovala ochrana kombinézy se zabudovaným airbagem? Vyvázla Saša bez zranění?

Pád Saši Pelikánové při závodu SSP 300 v italském Misanu vypadal hrozivě a také hrozivý byl. Highsider vymrštil Sašu do výšky a nemilosrdně vrátil zpět na trať mezi další jezdce.

Co se odehrávalo v Sašiné mysli?

"Říkala jsem si ... ne, to nemůže být pravda, už zase ... . I když byl pád ve skutečnosti rychlý, tak v mé hlavě trval ten let hrozně dlouho a jen jsem se modlila, aby do mě nikdo z ostatních jezdců nenarazil!"

Alexandra Saša Pelikánová, profesionální závodnice

Alexandra Saša Pelikánová, profesionální závodnice

A jak to dopadlo?

Výsledek dnes již známe, Saša vyvázla bez zranění, kombinéza PSí se zabudovaným airbagovým systémem Tech-Air® zafungovala na jedničku. Podívejme se na to blíže a rozeberme si fáze pádu a práci airbagového systému.

Report ze softwaru airbagového systému TECH-AIR®Report ze softwaru airbagového systému TECH-AIR®

1. fáze: Zelená linka - Normal riding

- softwarově řízený airbagový systém neustále "hlídá" situaci jezdce (jízdu, pohyb jezdce, ..). To vše díky zabudovanému gyroskopu a akcelometrům umístěným v páteřovém chrániči a na ramenou. Jezdec má volné ruce, není připoután žádným lankem k motocyklu, nic ho neomezuje. Airbag TECH-AIR® je zabudován přímo v kombinéze. 

2. fáze: Žlutá linka - Loss of control

- jakmile systém vyhodnotí nebezpečí (vyhodnocuje po sobě jdoucí zrychlení v jednotlivých osách X, Y, Z na jednotlivých senzorech) airbag se aktivuje. Na uzavřené závodní trati jezdec používá mód RACE. Ten je na základě sesbíraných dat nastaven na situace, které nastávají při závodech. Na cestě byste přepínali do módu STREET, kde software sleduje rizikové faktory v běžném silničním provozu, např. i náraz do stojícího motocyklu. 

3. fáze: Oranžová linka - Flight

- fáze, kdy jezdec již opustil motocykl, během této doby dojde k naplnění airbagu. Systém dokáže reagovat tak rychle, že v momentě dopadu na zem, je airbag již plně nafouklý a tělo zpevněné. V tomto případě čas mezi aktivací airbagu a kontaktem se zemí je 285 ms, tedy 240 ms před kontaktem s tratí byl airbag již 100 % naplněn.

Pozn.: žlutá svislá linka na grafu značí spuštění plnění airbagu, které celkově trvá pouhých 45 ms (mrknutí oka trvá 100 – 400 ms). 

4. fáze: Červená linka - Crash

- jezdec dopadá na zem. Při kontaktu se zemí je již "nafouknutý = plně zpevněný" v oblasti krku, ramen, klíčních kostí, hrudníku, zad, oblasti ledvin, části břicha a boků. 

5. fáze: Světle červená linka - Sliding

- jezdec se pohybuje po zemi (smýká se). Zde je vidět po čtvrté sekundě od aktivace opět zvýšené zrychlení (přetížení), které je způsobeno opuštěním vozovky a kotrmelci v kačírku i na trávě mimo trať.

Doba od vyhodnocení nebezpečné situace, naplnění airbagu a samotného dopadu na zem je otázka milisekund. Vše se odehrává velmi rychle. Po cca 5 sekundách od naplnění airbagu, dochází k jeho pozvolnému vypouštění. 

 
Fázi nafouknutí airbagu můžeme pozorovat na záběrech pádu ve videu

 

Co dělat s kombinézou a airbagem po pádu?

Nejprve musíme zmínit, že v módu RACE jsou možné dvě iniciace. Čili pokud jezdec a motorka je v pořádku, lze pokračovat s plnohodnotnou funkcí ochrany airbagového systému. Výjimkou je nadměrná velikost, kde se najednou vypotřebují obě bombičky.

Ing.Libor Hubík, kontrola airbagu a kombinézy ve výrobním závodu PSí

Pokud jsou obě náplně spotřebovány a LED display signalizuje nutnost servisního zásahu, je nutné doručit airbagovou vestu, případně i kombinézu do PSí. V našem autorizovaném servisním středisku TECH-AIR® pracovník proškolený přímo firmou Alpinestars, provede odbornou prohlídku a opravu. To vše provádíme přímo v našem výrobním závodu do 10-ti pracovních dnů. 

Tip:

Věděli jste, že airbagový systém TECH-AIR® má dva režimy? RACE (na závody) a STREET (do běžného provozu). Přepínáte podle toho, kde jedete.  Zajímá vás to? Čtěte více o airbagových kombinézách.

 

MÁM ZÁJEM O KOMBI S AIRBAGEM