JAK VZNIKAJÍ CESTOVATELSKÉ KOMPLETY U PSí HUBÍKA? - 2. díl

7006_02.jpg - PSí Hubík

Je tu druhé pokračování článku, jak vznikají motooděvy u nás "Hubíků". Zatímco 1. díl představil první kroky, jak vzniká myšlenka výrobku, následně design .... druhý díl představuje již konkrétní výrobu a přiblíží vám jednotlivé technologické postupy.  

Dalším krokem ve výrobě modelu je ušití prvního vzorku.

Nejprve musí konstruktér vytvořit střih a to na základě dodaného designu od návrháře. Při jeho tvorbě vychází především z  funkčnosti, to znamená, že řeší střih s ohledem na optimální ergonomii podle toho, jak bude oděv převážně používán. To rozhoduje o volnosti jednotlivých partií, možnosti pohybu, obslužnosti kapes, atd. Při konstrukci musí zohlednit také oblasti podle rizikových kategorií. Tyto oblasti jsou čtyři a definují míru a druh rizika: nárazu/odření. Podle toho jsou voleny jednak použité svrchní materiály, tak zesílení a chrániče včetně jejich fixace ve správné poloze.

Nyní je nutné stanovit technologii výroby. Ta začíná volbou pracovišť – strojů, na kterých se budou provádět jednotlivé operace. Následuje podrobný rozbor po úkonech až po určení síly nití, stanovení délek stehů, určení tloušťky a typu jehel, protože právě tyto detaily mohou velmi výrazně ovlivnit užitnou hodnotu výrobku a také jeho životnost.

Dále se díly nařežou a sešijí dohromady přesně podle technologických značek.

Zvláštní pozornost si vyžaduje klima-membrána, která se po sešití musí svařit na speciálním stroji, aby se dosáhlo 100% nepromokavosti. Před jejím všitím do výrobku, projde ale každý kus testováním na propustnost vody. Ta se zkouší na několika stanovených místech tlakem vody, který se rovná statickému tlaku vodního sloupce o výšce 15 000 mm.

Závěrem zbývá kontrola ušitého výrobku, vložení chráničů, očištění a vzorek je předán k testování.  

V 3. dílu se dozvíte, jak probíhá testování a měření vyvzorovaného modelu.