JAK VZNIKAJÍ CESTOVATELSKÉ KOMPLETY U PSí HUBÍKA? - 3. díl

7015_02.jpg - PSí Hubík

Je tu závěrečné pokračování článku, jak vznikají motooděvy u nás "Hubíků". Zatímco 1. díl představil první kroky, jak vzniká myšlenka výrobku, následně design, druhý díl představil výrobu a třetí díl přiblíží co je mezi prvním prototypem a finálním modelem, který jde do prodeje.

Než začneme oděv nabízet zákazníkům, nejprve si ho sami testujeme. Cílem je najít možné nedokonalosti výrobku, které se projeví až po určité době užívání. Zaměřujeme se na různé režimy provozu, za různých povětrnostních podmínek a na různých motocyklech. Samostatnou kapitolou je testování ze strany profesionálních závodníků při nejnáročnějších soutěžích, tak při dlouhých expedicích.

U nového modelu PULA a LIM jsme se zaměřili na uživatelský komfort a co možná největší univerzálnost oděvu pro cestování v našich klimatických podmínkách.

Na základě zjištěných poznatků v oblasti ergonomie, byl upraven střih a také řešení obvodové regulace rukávů. Pro dosažení optimálního odvětrání jsme změnili systém větracích panelů tak, aby proudění vzduchy bylo co nejúčinnější. Takto došlo celkem ke 12 vylepšením na základě poznatků z provozních zkoušek.

Víme, že mimo subjektivní pocity, které jsou sice důležité, je nutné znát i konkrétní objektivní fyzikální hodnoty. U těchto modelů jsme se zaměřili na teplotními poměry v jednotlivých místech a vrstvách oděvu, při různých jízdních režimech.

Měření jsme prováděli v předem stanovených klimatických podmínkách přímo v reálném provozu. Měřili jsme teploty na povrchu oděvu, mezi vrstvami a přímo na těle uživatele při okružní jízdě cca 70 km dlouhé, která obsahovala jízdu jak ve městě, cestování mimo obce a také pohyb mimo motocykl.

Vyhodnocení jednotlivých měření a poznatky ze všech provedených zkoušek vedly k vylepšení původního řešení tak, aby zákazník získal co největší komfort v nejširším možném užívání oděvu.

Přejeme krásné zážitky při cestování v oblečení od firmy PSí.