NOVÁ TECHNOLOGIE OCHRANY RAMEN A LOKTŮ - DEAS

blog_deas_uvod.jpg - PSí Hubík

Bezpečnost motorkáře byla, je a bude vždy na 1. místě při konstrukci motooděvů v PSí. Proč? Od založení firmy jdeme cestou vlastního vývoje. Ten se zpočátku opíral o vlastní zkušenosti zakladatele a konstruktéra motooděvů ing. Libora Hubíka z každodenního ježdění na motorkách jak cestovních, tak okruhových, později o testování s profesionálními jezdci v nejprestižnějších třídách motocyklových závodů a v současné době i o spolupráci s fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni v rámci projektu "Bezpečného odívání na motocyklech".

Libor Hubík, zakladatel PSí a konstruktér motooděvůLibor Hubík, konstruktér motooděvů

Od počátku výroby jsme kladli důraz na bezpečnost jezdce a vedle dostupných chráničů jsme vyvíjeli i vlastní technologie, které funkci ochrany ještě zvyšovaly. Technologii zdvojené ochrany jsme do našich výrobků zavedli již před 20-ti lety. Nejprve to byly CARBONOVÉ SKOŘEPINY, později FERITY - Twin Ferrite System Protection a letos přicházíme s inovací této technologie, kterou nazýváme DEAS - Double Energy Absorption System.

Carbonové skořepiny, 2001carbonové chrániče

Twin Ferrite System Protection - TFS, 2008feritové chrániče

Double Energy Absorption System - DEAS, 2021chrániče DEAS - ramenachrániče DEAS se sliderem - lokty

V čem spočívá princip zdvojené ochrany?

Zdvojení spočívá v umístění chráničů jednak dovnitř výrobku a také z vnější strany. Je však důležité mezi těmito dvěma vrstvami vytvořit prostor s absorpční vložkou pro co největší pohlcení energie nárazu a jeho následné rozložení na co největší plochu. Nejde tedy jen o "překrytí", ale důmyslný funkční systém, který nám v praxi prověřila řada závodníků i zákazníků.

Karel Abraham, MotoGPKarel Abraham, MotoGP

 

Proč systém zdvojené ochrany shledáváme tak užitečným?

Jezdec na motocyklu je vystaven nebezpečí pádu, ať už v provozu nebo při jízdě na uzavřených okruhových tratích. Riziko pádu a zranění hrozí všude. Jedinou ochranou těla je to, co má oblečeno. Proto se v PSí díváme na motooděv v prvé řadě jako na technickou záležitost. Kombinéza je pro nás nosičem ochrany a velmi záleží na jednotlivých materiálech a komponentech a pak následném zpracování do celku, který musí navzájem spolupracovat, aby byl funkční na 100%.

Ondřej Ježek, WSBKOndřej Ježek - pád 

Které části těla zdvojeným systémem ochrany pokrýváme?

V PSí se důkladně věnujeme statistikám vyhodnocení pádů, ke kterým máme přístup díky spolupráci se závodníky i tím, že zajišťujeme servis oprav kombinéz po pádech přímo v našem výrobním závodu. Nejčastější zranění z pádu je zlomení klíční kosti, a proto zdvojený systém zpevňuje právě ramena, klíční kosti a také lokty.

Výrobní závod PSí, našívání chráničů DEASVýrobní závod motooděvů - PSí  

V neposlední řadě hledáme další cesty pro změření úrovně bezpečnosti našich oděvů, a to mimo předepsané normy a nutné certifikace. Proto jsme v roce 2014 začali spolupracovat s Fakultou aplikovaných věd ZČU v Plzni, kde provádíme různá měření.

Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň, měření pohyblivostiSpolupráce s Fakultou ZČU v Plzni  

Zajímá vás o kolik procent se zvýší ochrana ramene oproti standardnímu chrániči? Toto a další zajímavosti o nové technologii zdvojené ochrany DEAS se dozvíte přímo od konstruktéra Libora Hubíka v následujícím videu.

Video o technologii DEAS s Liborem Hubíkem

Chcete se podívat na technologii DEAS přímo na produktech v kolekci?


Mohlo by vás zajímat: Jak funguje airbag při pádu? • Jak vybrat airbag na motorku?